ขั้นตอนการจองเรียน DVD
** กรุณาเตรียมหูฟังมาด้วยทุกครั้ง **
** กรุณาจองเวลาเรียนล่วงหน้า 1 ชม. เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องเต็ม **
1. จองเรียน DVD ย้อนหลัง ที่เว็บไซต์ www.kruobb.com
2. เลือกที่หัวข้อ "KruObb@Home/จอง DVD"
3. พิมพ์ Username และ Password แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ (Username และ Password ระบุไว้ที่บัตรนักเรียน)
4. เลือก "จองเวลาเรียน"
5. เลือก "กรุณาเลือกคอร์ส" แล้วคลิกวิชาที่ต้องการเรียน (เลือกวิชาจากรหัส KB)
6. เลือกวันที่ที่จะเข้ามาเรียนในช่องสีขาวตรงคำว่า "วันที่จอง" ระบบจะแสดงปฏิทินมาให้ แล้วเลือกวันที่ที่จะเข้ามาเรียนในปฏิทินได้เลย หลังจากคลิกเลือกวันที่แล้ว หน้าจอจะแสดงตารางเพื่อให้ระบุเวลา
7. คลิกเลือกเวลาที่ต้องการโดยคลิกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมสีขาว
หมายเหตุ รอบเรียน DVD รันรอบทุก 2 ชม. คือ 08.00-10.00 / 10.00-12.00 / 13.00-15.00 / 15.00-17.00 / 17.00–19.00 น. หากนักเรียนต้องการเลือกเวลาที่เป็นเศษนาทีเช่น 08.30-10.30 น. ให้คลิกจองเวลา 8.00-10.00 น. แล้วแจ้งปรับเวลากับเจ้าหน้าที่ได้
8. หลังจากระบุเวลาเรียนแล้ว เลือก "จองเวลาเรียน" เพื่อยืนยันข้อมูล
9. เมื่อยืนยันข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว จดรหัสเปิดแผ่น เพื่อนำมาเปิดไฟล์ที่ศูนย์ความรู้.อ๊อบเลือก
10. หากต้องการจองเวลาเรียนเพิ่ม เลือก "+ จองเวลาเรียนเพิ่ม" หากไม่ต้องการจองเวลาเรียนเพิ่ม เลือก "ดูเวลาเรียนที่จองแล้ว"
11. เลือก "ออกจากระบบ"

ขั้นตอนการยกเลิกจองเรียน DVD
** กรุณายกเลิกการจอง DVD ก่อนล่วงหน้า 1 ชม. เพื่อรักษาสิทธิ์การจอง **
1. ยกเลิกการจอง DVD ที่เว็บไซต์ www.kruobb.com
2. เลือกที่หัวข้อ "KruObb@Home/จอง DVD"
3. พิมพ์ Username และ Password แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ (Username และ Password ระบุไว้ที่บัตรนักเรียน)
4. เลือก "ปฏิทินเวลาเรียน"
5. เลือก "วันที่และเวลาต้องการยกเลิก" คลิกยกเลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง
6. เลือก "ออกจากระบบ"